Botox är ett muskelavslappnande ämne framställt av Botulinum typ A, ett förädlat protein framställt av Botulism bakterier. Ämnet har använts i medicinskt syfte sedan 50-talet och utvecklades för behandling av överaktivitet i muskulaturen runt ögat t.ex. vid okontrollerad blinkning eller slokande ögonlock.

Eftersom Botox snart visade sig kunna blockera nervimpulserna som skickas till de muskler som styr ansiktsuttrycken blev det snabbt en mycket populär produkt för behandling av ålderstecken i form av anspänningsrynkor i ansiktet. Idag är injektionsbehandling med Botox den vanligaste skönhetsbehandlingen i världen.
Effekten avtar efter tre till sex månader och musklerna återfår sin styrka och rynkningsförmåga.

Behandling med Botox är många gånger en mycket effektiv metod för att minska rynkor i ansiktet och lämpar sig särskilt väl för behandling av rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor), de horisontella rynkorna i pannan, rynkor i ögonens utkanter, runt munnen eller i hals- och nackområdet.

En vanlig missuppfattning är att Botox totalt förlamar muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt sätt men så är inte fallet. Den behandlande läkaren strävar efter att begränsa de vanemässiga och omedvetna anspänningsuttrycken utan att för den delen förhindra ditt sätt att uttrycka dig. En rätt utförd behandling skall inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och vital ut.
Botox nervsignalsbegränsande effekt gör också att ämnet med stor framgång kan användas för att behandla migränrelaterad huvudvärk och svettningar i handflator eller under armarna.

Den bäst lämpande kandidaten för en botoxbehandling är en man eller kvinna med ansiktsrynkor orsakade av anspänning i den underliggande ansiktsmuskulaturen. Fina linjer som orsakas av att huden i ansiktet blivit slapp eller till följ av exponering för sol svarar inte på Botox. Kandidaten bör vara vid god fysisk och mental hälsa och ha realistiska förväntningar på vad behandlingen kan åstadkomma.

Personer som ofta och regelbundet äter antibiotika avråds från behandling.

En botoxbehandling är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter. Med hjälp av en micro-nål injiceras små mängder Botox i de områden som skall behandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer obehaget med ett myggbett. Bedövning är inte (om inte patienten önskar det) nödvändigt och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet.
Observera att resultatet av en Botoxbehandling är beroende av att exakt rätt mängd av det aktiva ämnet injiceras på exakt rätt plats. Den underliggande ansiktsmuskulaturen är en komplicerad anatomisk karta vilket ställer stora krav på den behandlande läkarens kompetens och erfarenhet av att använda produkten. Var därför noga med att du behandlas av en legitimerad läkare med dokumenterad erfarenhet av att ge Botoxinjektioner.

Resultatet av din botoxbehandling är normalt sett synbart efter 3-10 dagar. Vid behandling av vissa områden kan det ta upp till 14 dagar. I normalfallet kvarstår det uppnådda resultatet av en enskild behandling i 3-4 månader. Därefter bör behandlingen upprepas och för varje gång så sker tenderar varaktigheten att öka.

Risker och bieffekter
Biverkningar och komplikationer till följd av en Botoxbehandling är mycket ovanliga. Den valigaste är dock att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen. Därför avråds du från att ta Aspirin eller andra antikoagulanter dagarna före ingreppet.
I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag. Hur stor risken för komplikation är beror på vilka muskler som behandlas. Eftersom effekten av Botox endast är tillfällig är eventuella biverkningar det också. I normalfallet kvarstår de endast ett par veckor.
Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet.