Den IPL teknik vi använder har egenskaper som gör det möjligt att ta bort olika kärlförändringar. På vissa kärl ser man resultat på en gång.

Ljusbehandling av blodkärl
Ljuset producerar värme som värmer upp den sjuka förändringen till en temperatur tillräckligt hög för att förstöra och ta bort vävnaden. Ljusenergin absorberas av hemaglobinet (det ämne som färgar blodet rött) och blir varmt. När blodet blir tillräckligt varmt koaguleras blodet och kärlväggen förstört. Normalt behövs 2-3 behandlingar för ett fullgott resultat.

Efter behandlingen kan man känna stickningar, sveda och nypningar, det kan också förkomma en viss rodnad och svullnad. Dessa symtomer försvinner efter några timmar. Vid enstaka tillfällen kan en del personer får blåmärken som försvinner efter 5-15 dagar. Förändringar av hudens pigmentering kan förekomma hos solbrända personer.

Före och efter 8 veckor och 3 behandlingar.

VIKTIG INFORMATION

Före behandling
• Inte sola fyra veckor före behandlingen – gäller både solarium och naturlig sol.
• Använd inte brun utan sol före behandling.
• Inte äta antibiotika som är känslig mot ljus – dvs medicin som säger att Du inte får sola när Du äter den.
• Om Du har hormonella störningar bör dessa åtgärdas innan behandlingen.

Efter behandling
• Inte sola på fyra veckor efter behandlingen.
• Använd inte smink på behandlat område under de första 3-5 dagarna.
• Tvätta inte behandlat områden de närmsta 24 timmarna.
• Rör inte det behandlade området.
• Direkt efter behandlingen kan Du se röda prickar, känna att huden är irriterad, röd och kan hetta. Detta är övergående och försvinner på några timmar till ett par dagar.
• Undvik fysisk ansträngning under en vecka.