Lipödem

Lipödem är en kronisk sjukdom som påverkar hur fettet fördelas. Detta sker främst i lår, stuss och höfter genom att det bildas mer underhudsfett än normalt. Dock kan även mage och armar bli lidande av denna förmodade ärftliga sjukdom.

Vad innebär lipödem?

Lipödem är en sjukdom som i princip enbart drabbar kvinnor. Sjukdomen bryter inte sällan ut i samband med att kvinnan genomgår större hormonella förändringar i livet. Det kan vara exempelvis puberteten, en graviditet eller klimakteriet. Enligt rapporter finns det bara ett mindre antal män som har drabbats av lipödem.
När sjukdomen bryter ut blir kroppens fettceller större vilket bidrar till att den drabbade personen blir större kring framför allt höfter, lår och rumpa. Ibland kan lipödem förväxlas med det som kallas för lymfödem – dock skiljer sig de båda sjukdomarna åt. Bland annat genom att lipödem är mer symmetriskt på kroppen.

Tecken på lipödem

Det finns flera olika kännetecken som du kan vara uppmärksam på. Här är några av dem:

 • I och med att underkroppen främst drabbas är denna inte sällan större än överkroppen.
 • Celluliter – gropig och ”bubblig” hud.
 • I samband med palpation återfinns mindre fettkulor under huden som är hårda.
 • Blodcirkulationen blir sämre i fettvävnaden vilket leder till kall hud på drabbade kroppsdelar.
 • Det är lätt att drabbas av blåmärken.
 • Vid lipödem ökar svullnaden framåt eftermiddagen och kvällen.
 • Går inte att bota med varken dieter eller träning.

Olika typer och stadier av lipödem

Det finns olika typer och stadier av lipödem och hur man drabbas är individuellt. De fem typerna som finns är uppdelade enligt följande:

 1. Fettvävnad på stussen
 2. Fettvävnad på stussen samt benen ner till området kring knäna.
 3. Lipödem som drabbar hela kroppens nederdel – från stuss till fötter.
 4. Antingen armarna eller armarna och benen.
 5. Enbart vaderna är drabbade.

Sedan finns det tre olika stadier av lipödem som beskrivs kort här:

 1. I det första stadiet av sjukdomen lipödem är huden fortfarande len och ser ut som vanligt. Dock har fettvävnaden undertill blivit tjockare och påminner till viss del om frysta ärtor. Många som drabbas av lipödem befinner sig i det här stadiet livet ut – en del hamnar däremot i nästa stadie.
 2. I det här stadiet påverkas hudens utseende och karaktär där sjukdomen har brutit ut. Detta kallas inte sällan för ”apelsinhud”. Från detta stadie är det ovanligt att gå vidare till det tredje.
 3. De som hamnar i det tredje stadiet kommer att se hur sjukdomsdrabbade områden på kroppen blir allt större med ännu mer fettmassa. Det kan innebära att du får så kallat ”överhäng” kring bland annat mage, rygg och knän. Även rörligheten påverkas till det sämre.
(Bild lånad av tv4.se)

Behandla lipödem med lymfterapi

Det går tyvärr inte att bota lipödem, men det går att behandla för att minska smärtan och förbättra hälsotillståndet. Detta görs främst genom lymfterapi men även fettsugning används med goda resultat.

Behandlingar vi erbjuder:

Se video från Malou efter tio