Celluliter
I medicinska sammanhang menar man med celluliter en typ inflammationer i fett- och bindvävnad. I dagligt tal och här menar man istället s.k. apelsinhud d.v.s. små groppar i lår och stjärt där fettvävnaden sjunkigt in punktvis.
Oavsett kroppsform har 80-90% av alla kvinnor celluliter. Orsakerna är okända men risk och problem ökar av brist på motion, övervikt och rökning men celluliter får många utan att något av detta stämmer in.
Kroppen har tre hudlager. Celluliter bildas i underhudsvävnaden – subcutis i bindväven, när fettcellerna ökar i omfång påverkas blodgenomströmningen, fettcellerna trycker på blodkärlen som försvagas och lymfkärlen har inte samma förmåga att dränera och föra bort slaggprodukter. När kärlen kläms blir det minskad blod- och lymfcirkulation huden blir kallare och gråare på områdena och celluliter uppstår, nerver kläms vilket kan ge smärta. Det bildas toxiner/gifter när vävnadsvätskan är stillastående. Ansvällda fettceller ger gropar i huden, celluliter. Kvinnor har tunnare hud än män och har därför mer celluliter.

Det finns 3 grader av celluliter:
Celluliter grad 1, apelsinhud som endast syns då man klämmer samman vävnaden, vatten har samlats i vävnaden.
Celluliter grad 2, apelsinhuden syns då man står, vatten, fett och slaggämnen har samlats, cellernas ämnesomsättning har försvagats.
Celluliter grad 3, apelsinhuden syns även då man ligger, slaggämnen har bildat en geléaktig massa som så småningom blir hård.
Grad 1+2 är en mjuk cellulit medan grad 3 är en hård cellulit.

Kännetecken på celluliter
huden är slapp, blek och torr
vävnaden är knölig och porös
lägre hudvärme än normalt
vävnaden kan vara känslig för tryck
områden är vanligtsvis där rörelserna inte stimulerar till muskelsammandragning

Orsaker till celluliter
Celluliter har ärftligt hormonella orsaker, orsaken ligger troligtvis i enzymernas reaktioner, celluliter börjar bildas i puberteten, förvärras under graviditet och i övergångsåldern samt vid användande av p-piller
psykiska orsaker, psykisk stress, plötslig chock, dessa ger spänningstillstånd i muskler och nervsystem, har en störande inverkan på hunger och mättnadscentrat varpå man ”tröstäter”
näringsämnen, om man äter mer än man förbränner ökar fettvävnaden som i sin tur samlar vätska
brist på motion, stillasittande arbete
sjukdomar, störd blod- lymfcirkulation, störningar i leverfunktionen

Hur kan man undvika celluliter?
Massage
Torrborstning
Peeling
Dricka mycket vatten
Motion
Äta rätt, dra ner på fett, socker och salt
Undvika alkohol och tobak
Cellulit behandlingar och krämer tillsammans med rätt kost och motion