Efter förminskning, lyft, cancer etc. så får vissa personer ärr och/eller pigmentförlust som de lider av. Genom en paramedicinsk behandling av ärr och eller bröstvårta / areola kan man återställa färgen på skadat område till att komma så nära övrig hud som möjligt.

En test är att rekommendera för att kunna bedöma behandlingsteknik och färgval. Färgpigment väljs i samma nyans som den omkringliggande friska hyn.

Före och efter 4 veckor och 1 behandling.

(Bröstcancer) Före och efter 8 veckor och 1 behandling.