Tidens normala slitage på ögonlockens strukturer innebär att huden blir mindre elastisk och tunnare. Succesivt kan ett överskott av lös hud på övre och nedre ögonlock utvecklas. Förutom mekanisk slitage av strukturernas ärftliga faktorer kan även rökning och överdriven solexponering påskynda åldrandet.
Ögopnlocksoperation är en utmärkt operation för både män och kvinnor som vill återfå ungdomlig funktion och estetiska drag på bara 1 timme. Ögonplastik är ett vanligt ingrepp. Vid operation avlägsnas överflödig hud och eventuellt överskott av muskel och fett.