ILS (Infrared Light System) är framtagen för hudförbättring med hjälp av infrarött ljus. Läderhuden består av bindväv med trådar av kollagen som huvudbeståndsdel. Bindväven gör huden spänstig och fast. När vi åldras minskar kollagenproduktionen vilket gör att huden gradvis mister sin elacticitet; den blir slapp och fina linjer och rynkor uppstår.

ILS Skin Tightening gör huden stramare genom att förstärka dess egen kollagenproduktion. Vid en ILS- behandling uppnås en kraftig bindvävstimulering via djupuppvärmning av huden ner till ett djup på 2–3 mm i kombination med en datorkontrollerad nedkylningsprocedur. Syftet med nedkylningen är att skapa en konstant temperatur i läderhuden (dermis). Följden är att huden blir stramare utan att det uppstår yttre spår på huden av behandlingen.

Efter en ILS-behandling börjar huden omedelbart bli stramare. Jämvikten i hudens fuktighet verkar återställas snabbt och huden blir fastare. Den maximala effekten uppnås 6–8 veckor efter behandlingen. Behandlingseffekten kvarstår runt ett år innan kollagenproduktionen minskar till normalnivå igen. Underhållsbehandling krävs ungefär en gång per år. En förstagångsbehandling består av 2–3 behandlingar med 4–6 veckors mellanrum för att nå maximal effekt.

Kliniska studier visar att man uppnår speciellt bra resultat på normalviktiga personer med mycket lös hud på kinderna och halspartiet. Behandlingkonceptet har utvecklats mycket under de senaste tre åren och betraktas idag som en etablerad teknik för hudförbättring. Uppvärmningen förstärker nybildningen av bindvävsfibrer (kollagen). För att uppnå en bra behandlingseffekt måste bindväven värmas upp till en temperatur av ca 58°C under 1–2 sekunder. Då hudens smärttröskel ligger på ungefär 48°C är behandlingen inte helt smärtfri, men de allra flesta personer kan behandlas utan bedövning eller annan smärtlindring.

Behandlingen är helt säker – ansikte och hals kan göras på ca 40 minuter och Du behöver inte ta ledig från jobbet pga av rodnader eller liknande.