Varför uppstår rynkor och slapp hy?
Läderhuden består av bindväv med trådar av kollagen som huvudbeståndsdel. Bindväven gör huden spänstig och fast. När vi åldras minskar kollagenproduktionen vilket gör att huden gradvis mister sin elacticitet, den blir slapp och fina linjer och rynkor uppstår. ILS Skin Tightning gör huden stramare genom att förstärka hudens egen kollagenproduktion.

Före och 4 veckor efter första behandlingen.

Hur går det till?
Vid en ILS-behandling uppnås en kraftig bindvävstimulering via djupuppvärmning av huden ner till ett djup på 2-3 mm i kombination med en datorkontrollerad nedkylningsprocedur. Syftet med nedkylningen är att skapa en konstant temperatur i överhuden (epidermis).
Följden är att huden blir stramare utan att det uppstår yttre spår på huden av behandlingen. Efter en ILS-behandling börjar huden omedelbart bli stramare. Jämvikten i hudens fuktighet verkar återställas snabbt och huden blir fastare. Den maximala effekten uppnås ca 6-8 veckor efter behandlingen. Behandlingseffekten kvarstår under ca 1 år innan kollagenproduktion reduceras till normalnivå vilket medför att underhållsbehandling krävs ca en gång per år. En förstagångsbehandling består av 2-3 behandlingar med 4-6 veckors mellanrum för att nå maximal effekt.

Kliniska studier visar att man uppnår speciellt bra resultat på normalviktiga personer med mycket lös hud på kinderna och halspartiet.

Före och 5 veckor efter första behandlingen.

Skin tightening-metoden har använts i USA sedan 2002. Behandlingkonceptet har utvecklats mycket under de senaste tre åren och betraktas idag som en etablerad teknik för hudförbättring. Uppvärmningen förstärker nybildningen av bindvävsfibrer (kollagen). För att uppnå en bra behandlingseffekt måste bindväven värmas upp till en temperatur av ca 50-55°C under 1-2 sekunder. Eftersom hudens smärttröskel är ca 48°C så är behandling inte helt smärtfri men de allra flesta personer klarar att behandlas utan bedövning eller annan smärtlindring. Behöver man smärtlindring räcker det oftast med en vanlig värktablett.

Före och 5 veckor efter första behandlingen.